Bruktbilmagasinet

Verdt å vite om Periodisk Kjøretøykontroll

Kjøper du bilen din brukt og planlegger å eie den i noen årer det sannsynlig at du må ta denne med på periodisk kjøretøykontroll. Periodisk kjøretøyskontroll var tidligere kjent som EU-kontroll. Her kan du lese mer om hva som sjekkes og hva du bør være oppmerksom på i forbindelse med kontrollen.

Når skal bilen på kontroll?

Har bilen din en tillatt totalvekt på under 3 500 kg, hvilket inkluderer de fleste personbiler, skal bilen til periodisk kjøretøykontroll for første gang i sitt fjerde år etter første registrering. Etter dette skal bilen kontrolleres annethvert år.

Dette sjekkes

En vanlig misforståelse er at periodisk kjøretøykontroll er en kvalitetssjekk av hele bilen – det er det ikke. Det som kontrolleres er hvor sikker bilen er og hvor mye støy og utslipp bilen gir. I sikkerhetsdelen av kontrollen sjekkes bilens karosseri, bremser, belter, lys og sikt. I den andre delen er det avgasser og støy som kontrolleres.

Feil og mangler

Forhåpentligvis har du en trygg og sikker bil, som ikke gir ulovlig høye utslipp – og du kan kjøre ut av verkstedet med ett smil om munnen. Rapporteres det om mangler må du utbedre disse og ta med bilen til etterkontroll innen oppgitt frist. På etterkontrollen er det kun utbedring av manglene som kontrolleres. Fristen for utbedring av feil og etterkontroll er den samme fristen som for den opprinnelige kontrollen, eller 2 måneder etterkontrollen (den datoen som kommer først av disse).

 

Har du mangler med kode 2 kan du kjøre bilen frem til dette er utbedret dersom du vurderer dette som trygt. Har bilen mangler med kode 3 har kjøretøyet bruksforbud frem til feilene er utbedret og sjekket på etterkontroll.

Verdt å vite

Kjøretøy som ikke har bestått periodisk kjøretøykontroll innen fristen er ulovlig å kjøre. Bilen kan avskiltes på stedet av politi, toll eller vegvesenet.

 

Verksted som gjennomfører periodisk kjøretøykontroll, skal være godkjent av Statens veivesen. Du bør kunne se et skilt med denne sertifiseringen synlig på utsiden eller i kundemottaket. Kontrollseddelen du får etter kontrollen skal være maskinskrevet.

 

Dersom du ikke ønsker å utbedre feil kan du avregistrere, vrake eller selge bilen. Ved sistnevnte må kjøper utbedre mangler for å registrere bilen igjen.

Se også: Dette bør du undersøke når du skal kjøpe bil brukt

Se også:

Close icon
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
No items found.
close icon
close icon