Varsling

Ønsker du å varsle oss?

Har du opplevd at vi i MyCar har opptrådd uryddig, uetisk, diskriminerende eller på en kritikkverdig måte kan du bruke skjema nedenfor for å varsle oss. Varslingen sendes til direktør for kjedeutvikling og vil bli behandlet etter våre interne rutiner for varslinger.