Bærekraft innen bruktbil

Bruktbil er gjenbruk

Å velge bruktbil er bra for miljøet

Trenger du ny bil, og vil ta et godt valg for miljøet samtidig. Ja, da bør du velge bruktbil. Det viser vår analyse, gjort i samarbeid med Norconsult.  

Å produsere en ny bil medfører store klimautslipp og nybilene som importeres hvert år tilsvarer omtrent 5 % av Norges totale utslipp. Dette gjør nye biler til en av de aller største enkelt-kildene til klimautslipp i Norge. Utslippene bilen produserer når de brukes kommer i tillegg.  

Samtidig er bilen og dens funksjon fantastisk, og sentral i hverdagen til mange. Vi har derfor undersøkt hvordan du, når du skal kjøpe nybil, kan ta det beste mulige bilvalget for miljøet.  

Konklusjonen er at bruktbil er et mer bærekraftig valg sammenlignet med en tilsvarende nybil.

Bakgrunn

For mange er bærekraft viktig i kjøpsbeslutninger. FNs bærekraftmål har også ført til økt oppmerksomhet rundt miljøutfordringer på et politisk nivå. Likevel er det lite fokus på miljø fra aktørene som jobber med bil. 

8 av 10 nordmenn ønsker å leve mer bærekraftig enn de gjør i dag. Og halvparten av alle nordmenn mener at deres valg i hverdagen har betydning for en bærekraftig utvikling i Norge og verden. 2020 - Norad 

Forbrukerrådets sirkulærundersøkelse viser at forbrukere ønsker å ta miljøvennlige valg ved å kjøpe holdbare kvalitetsprodukter. 2021 -Forbrukerrådet 

Mangel på informasjon gjør det på sin side i praksis umulig for forbrukere å ta gode valg når det gjelder miljøvennlighet og kvalitet. 2021 - Forbrukerrådet 

Forbrukerrådets sirkulærundersøkelse viser at grep må tas for å sikre at norske forbrukere settes i stand til å ta de miljøvennligevalgene de ønsker å ta. 2021 -Forbrukerrådet 

Den økende andelen elbiler i Norge viser at stadig flere ønsker å velge biler som har lave utslipp, men er det alltid mer miljøvennlig å velge elbil? Produksjon av elbiler gir et større avtrykk enn en bil med forbrenningsmotor. Dette til tross, elbiler oppgis å ha utslipp på 0 g/km. De fleste forstår at en elbil ikke har null i utslipp, dog er det vanskelig å finne god informasjon om bærekraften til bilen du vurderer å kjøpe.

Om analysen

Analysen har som mål å svare på hvordan du som skal kjøpe bil kan gjøre det mest bærekraftige valget. Nybil eller bruktbil? Vi inkluderer hele livsløpet til bilen, både med tanke på utslipp tilknyttet produksjon, transport og bruk, og hvilken verdi den skaper.

Nytteverdi

Bilen fyller først og fremst behovet for mobilitet og er sentral i hverdagen til svært mange. Norge er et langstrakt land og utenfor storbyen kan den anses som en nødvendighet for å kunne komme seg til og fra jobb, skole og andre gjøremål. Bilen kan også brukes til underholdningsformål. I analysen har vi imidlertid tatt utgangspunkt i at alle kjørte kilometer er like viktige.

Klimakostnad

Som tidligere nevnt er klimakostnaden til den norske bilparken relativt stor. Samtidig antas produksjonsutslippene på nye biler å reduseres betydelig i årene som kommer. Analysen tar for seg alle klimakostnader (CO2-utslipp) tilknyttet bilen. Alt fra design og produksjon frem til bruk og til slutt resirkulering.

  • Produksjonsutslippene beregnes etter en lik tilnærming for WLTP-standarden hvor utslippene beregnes etter en normal brukssyklus
  • Produksjonsutslippene fordeles over den forventede levetiden til bilen. I Norge er dette i snitt 250 000 km og 11år
  • Utslipp per kilometer for elbiler beregnes etter oppgitt energiforbruk og den norske energimiksen (51g CO2e/kWh)
  • Produksjonsutslippene på nye biler antas å fallemed 50 % per bil over de neste 10 årene. Dette tas inn som en klimarente på 7 %som løper over forventet levetid på 11 år.

Konklusjon – Brukt vs ny

Produksjonen og bruk av en ny bil medfører utslipp før man kan høste nytten (kjørte kilometer). Man låner i praksis et fotavtrykk for noe man skal gjøre. Lånet betaler man ned ved å bruke bilen.  

Vi benytter lineæravskrivning per kjørte km. Ved «endt» liv (240 000 km) er avskrivningsperioden over og man går ned på «vanlig» WLTP (plussutslipp på strøm for elektriske biler). For «lik bil» vil det i et klimaperspektiv være bærekraftig å kjøpe brukt. Effekten vil på reduseres noe ved behov for reparasjon, men kan samtidig økes ved at man utvider forventet levetid.
En bil som allerede er produsert og som har betalt ned deler av «klimalånet» vil derfor være et mer bærekraftig valg når du skal kjøpe deg ny bil.

Eksempel

En splitter ny BMW i3 vil ha et CO2 utslipp på 104 g CO2 per kilometer. Dette basert på utslipp forbundet med hele livsløpet. Mesteparten av utslippene til denne bilen er knyttet til produksjon av bilen. Vi har også tatt høyde for utslippene til strømmen bilen bruker.

Velger du i stedet for en 4 år gammel BMW i3 som har kjørt 87 700 km har denne betalt ned deler av klimalånet sitt. Utslippet til denne bilen er derfor 81 g CO2 per kilometer. Dette er en reduksjon på omtrent 22 %. Resultatet av analysen viser at bruktbil alltid slår bruktbil, men differansen varierer fra bil til bil.

For fossile/hybridbiler blir differansen mindre. Utslippene fra produksjonen av en ny Volvo XC40 Hybrid er på 157 g CO2 per kilometer, dersom bilen kjører 250 000 kilometer. Inkludert utslipp i forbindelse med kjøring vil den nye bilen produsere 201 g per kilometer. En tilsvarende bruktbil som har kjørt 23 700 km vil ha utslipp på 190 g per kilometer. I dette tilfellet gir den brukte bilen 5,5 % mindre utslipp.